obec_brusnica

Obecný úrad

Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je obecný úrad.

OcÚ - Úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 16.00 hodiny
Utorok 7.30 - 16.00 hodiny
Streda 7.30 - 16.00 hodiny
Štvrtok 7.30 - 16.00 hodiny
Piatok 7.30 - 16.00 hodiny

Matrika

- vydáva rodné, sobášne a úmrtné listy
- preberá žiadosti o uzavretie manželstva a registruje uzavreté manželstvá

Matrika - Úradné hodiny
Streda 12.00 - 15.45 hodiny

Prenájom a predaj obecného majetku

Personálne výberové konania

 ©2011-2019 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved